Stort hæderslegat til professor i modellering af grønne energisystemer

Thursday 26 Mar 20

Contact

Marie Münster
Professor MSO
DTU Management
+45 46 77 51 66
Professor på DTU Management, Marie Münster modtager Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning for sit bidrag inden for modellering, analyse og optimering af energisystemer.

Investeringer i de rigtige energiteknologier og den nødvendige infrastruktur bliver stadig vigtigere i kampen mod klimaforandringerne. Men hvilke teknologier bør vi satse på? Og hvordan udnytter vi vores infrastruktur bedst muligt? Det er nogle af de spørgsmål, som er omdrejningspunktet for professor Marie Münsters forskning på DTU Management. Hun forsker i matematiske modeller, der kan pege på, hvordan vi skal prioritere i forhold til fremtidens energi ud fra bl.a. et økonomisk og klimamæssigt perspektiv. 

For sit store bidrag på området overrækkes hun nu Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning på 350.000 kroner. Legatet består dels af en personlig hæderspris og dels af finansiel støtte til Maries forskning.

”Jeg er meget stolt og taknemmelig over at modtage dette legat. Det betyder meget, og pengene vil jeg bruge til at finansiere udlandsophold, hvor jeg vil fokusere på modellering af sektorkobling mellem energi- og transportsektorerne og især produktion af grønne brændstoffer, blandt andet via Power-to-X teknologier”, fortæller Marie.

Power-to-X teknologier tillader at energi fra elsektoren bliver anvendt i andre sektorer såsom varme og transport. Og netop denne form for fleksibilitet til at udnytte energien på tværs af sektorer er noget, der optager Marie.

Hun deltager derfor i en arbejdsgruppe i EU-regi (ETIP SNET), hvor hun bidrager til at analysere potentielle synergier ved sektorkobling mellem el, fjernvarme, gas og flydende brændsler. Et arbejde, der er mundet ud i et white paper, der illustrerer, hvilken status de relevante teknologier har. 

Endelig har Marie også bidraget til klimadebatten i Danmark om, hvilken rolle omdannelsen af affald til energi, fjernvarme og gasnettet kan spille i forhold til en grøn omstilling. Senest har hun deltaget i udviklingen af en ny netværksmodel, som kan optimere udnyttelse af lokale ressourcer og placering af anlæg i forhold til transportomkostninger og fjernvarmeforbrug.  Ligesom hun har analyseret de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved import af affald. Læs ”Import af affald er dårligt for klimaet på lang sigt og ”dtu-forskere vil lave biobrændstof af halm”.

Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning

"Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning" blev stiftet i 1978 og deles ud til støtte for forskning i lægevidenskab, tandlægevidenskab samt naturvidenskab og teknik, og dette års uddeling var 40. gang legatet blev uddelt.

Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning blev stiftet på baggrund af kapital, som Leo Dannin efterlod sig ved sin død i 1971. I sin ungdom var han en dygtig fodboldspiller i KB, og han deltog også på det danske OL-landshold i 1920. I sit professionelle virke var Leo Dannin landsretssagfører.

 

I forbindelse med uddelingen af legatet den 26. marts 2020 skulle der traditionen tro være afholdt en reception, men den er udskudt på grund af corona-situationen til den 26. marts 2021.